اپلیکیشن

طراحی گرافیک

وب سایت

ui&ux


 سوابق همکاری

وب سایت سورس ایران - فعال در زمینه آموزش برنامه نویسی
   استارتاپ ضامن -  فعال در زمینه مجازی سازی صندوق های خانگی و همیاری دریافت وام
استارتاپ کارداری - فعالیت در زمینه مجازی سازی خدمات شخصی و منزل
هم آوا -  اجرای پروژه ی کلین باکس برای ضدعفونی کردن کالاهای مختلف توسط اپ مبایل
آموزشگاه نگین-  فعالیت در زمینه تدریس برنامه نویسی
استدیو طراحی آوا – فعالیت در زمینه طراحی و چاپ